BG
EN
Romania Objects
Greece Objects
Romania Objects
Greece Objects

Minos Beach art hotel


Категория : ОБЕКТИ ОТ ГЪРЦИЯ


Minos Beach art hotel, a favorite of all those appreciating genuineness and authenticity, provides a luxurious stay in minimalist surroundings.

With its distinctive Cretan architecture, Minos Beach has gained its reputation for being small, stylish, with personal unobtrusive service and perfection of its fine cuisine.

To create this paradise, we chose the magical area of Aghios Nikolaos, in the eastern part of Crete, only a ten-minute walk from the town centre and one hour’s drive from the airport of Heraklion.


Minos Beach арт хотел е любимо място за престой на всички, които ценят естествеността и автентичността. Хотелът осигурява луксозно пребиваване в непринудено обкръжение.

Със своята специфична критска архитектура, Minos Beach си спечели репутацията на малък и стилен хотел, с ненатрапчиво, персонално обслужване и съвършена, изискана кухня.

За да създадем този рай, ние избрахме магическия района на Агиос Николаос, в източната част на остров Крит, само на десет минути пеша от центъра на града и на един час път с кола от летището на Ираклион.

ARCHITECTURE & HISTORY

The Minos Beach art hotel’s main building was originally built in 1961 and was taken over by the Bluegr Mamidakis Hotels in 1989. Since then extensive refurbishments in 1993, 1999 and 2007 have added a number of luxury features to the hotel; Superior Bungalows and Villas with Private Pool, Pure Lounge Bar.


АРХИТЕКТУРА И ИСТОРИЯ

Основната сграда на Minos Beach арт хотел е построена през 1961 г. и се включва към веригата Bluegr Mamidakis Hotels през 1989 г. Оттогава насам, обширни ремонти през 1993 г., 1999 г. и 2007 г. добавят редица модерни и елегантни части към хотела - луксозни бунгала и вили със собствен басейн, лоби - бар.


ART

Minos Beach art hotel loves the arts and actively encourages and promotes artists by hosting their creations in its gardens. The outdoor sculpture gallery exhibits 45 works by major Greek and foreign artists.


ИЗКУСТВО

Minos Beach арт хотел цени изкуствата и активно насърчава и подпомага артисти да излагат творбите си в неговите градини. В галерията от скулптури на открито са изложени 45 творби от големи гръцки и чуждестранни художници.


FEEL LIKE HOME

ЧУВСТВАЙТЕ СЕ, КАТО У ДОМА СИ


SEAVIEW ROOM

The Sea View Rooms are situated in the main building and consist of one bedroom with two beds and a single sofa bed and a bathroom with bathtub. A large balcony offers panoramic sea view.

СТАЯ, С ИЗГЛЕД КЪМ МОРЕТО

Стаите, с изглед към морето, са разположени в основната сграда и включват спалня с две легла и единичен разтегателен диван, баня с вана. Голямата тераса предлага панорамна гледка към морето.

JUNIOR SUITE

The junior Suite of approx. 40 sq. M. is situated in our beautiful gardens. Consists of one bedroom and living room in open plan, dressing area, bathroom and veranda offering amazing garden view.


АПАРТАМЕНТ

Апартамент, разположен на приблизително 40 кв.м. площ, в нашите красиви градини. Състои се от спалня и хол с бокс, вграден гардероб, баня с тоалетна и веранда, предлагаща невероятна гледка към градината.

SUPERIOR BUNGALOW SEAFRONT

The Superior Bungalow Seafront of approx. 40 sq. m consists of one bedroom and living room, dressing area and bathroom with Jacuzzi bathtub. The large veranda offers a magnificent sea view.


ЛУКСОЗНО БУНГАЛО НА ПЪРВА ЛИНИЯ

Луксозното бунгало на първа линия, е разположено на около 40 кв. м. площ. Състои се от една спалня и хол, вграден гардероб, баня с джакузи. Голяма веранда открива прекрасна гледка към морето.


SUPERIOR BUNGALOW WATERFRONT

The Superior Bungalow Waterfront is situated by the water’s edge and it is approx. 40 sq. m. Consists of one bedroom and living room, dressing area and bathroom with Jacuzzi bathtub. Large veranda with panoramic sea view. In front or near to the bungalow there is a plateau with reserved sunbeds and umbrellas.

ЛУКСОЗНО БУНГАЛО ДО МОРЕТО

Луксозното бунгало до морето е разположено на самия бряг, на около 40 кв.м. площ. Състои се от спалня и хол, вграден гардероб, баня с джакузи. Голяма веранда открива панорамна гледка към морето. Отпред или в близост до бунгалото има площадка със собствени шезлонги и чадъри.

SUPERIOR BUNGALOW SEAFRONT WITH PRIVATE POOL

The Superior Bungalow Seafront with private pool of 40 sq. m. consists of one bedroom and living room, dressing area and bathroom with Jacuzzi bathtub. The large veranda with private pool (3,5 x 7,5m) offers a magnificent sea view.

ЛУКСОЗНО БУНГАЛО НА ПЪРВА ЛИНИЯ СЪС СОБСТВЕН БАСЕЙН

Луксозното бунгало на първа линия, със собствен басейн, е разположено на 40 кв.м. площ. Състои се от спалня и хол, вграден гардероб, баня с джакузи. Голямата веранда, с частен басейн (3,5 х 7,5 м), открива прекрасна гледка към морето.


VILLA WITH PRIVATE POOL

The Villa of 55m2 offers panoramic sea view. It consists of a bedroom, a living room, a boudoir with a whirlpool bath and a shower. The large terrace with private pool offers breathtaking sea views, home cinema and free wi-fi.


ВИЛА СЪС СОБСТВЕН БАСЕЙН

Вилата е разположена на 55 кв.м. площ и предлага панорамна гледка към морето. Тя се състои от спалня, хол, будоар с хидро - масажна вана и душ. Голямата тераса с частен басейн предлага спираща дъха гледка към морето, домашно кино и безплатен Wi-Fi.


EXECUTIVE VILLA WITH PRIVATE POOL

The Executive Villa with private pool of 75 sq.m. has a panoramic sea view.Consists of one bedroom with dressing area and bathroom with Jacuzzi bathtub, one twin bedroom, bathroom with Jacuzzi shower cabin and living room with spacious sitting area.The private swimming pool is surrounded by spacious sun terrace.

АДМИНИСТРАТИВНА ВИЛА С ЧАСТЕН БАСЕЙН

Административната вила с частен басейн е разположена на 75 кв.м. площ и предлага панорамен морски изглед. Състои се от спалня с вграден гардероб, баня с вана с джакузи, една двойна спалня, баня с кабина с джакузи душ, дневна с просторен кът за сядане. Частният плувен басейн е заобиколен от просторна слънчева тераса.


PRESIDENTIAL VILLA WITH PRIVATE POOL

The Presidential Villa with private pool is situated exactly on the water’s edge overlooking the Mirabello Gulf. It is located on 150 sq. m. area and has a sheltered and an open sun terrace of 100 sq. m. with private swimming pool and bathing area with direct access to the sea.

Consists of one master bedroom, dressing room and bathroom with Jacuzzi bathtub and Jacuzzi shower cabin, two twin bedrooms with one bathroom with Jacuzzi bathtab, one small fully equipped kitchenette and one spacious living room overlooking the sea with sitting and dinning area.

ПРЕЗИДЕНТСКА ВИЛА С ЧАСТЕН БАСЕЙН

Президентската вила с частен басейн е разположена точно на брега на морето и гледа към залива Мирабело. Тя е на 150 кв. м площ и има защитена и открита слънчева тераса на 100 кв. м, с частен басейн и зона за къпане, с директен достъп до морето.

Състои се от една основна спалня, гардеробна и баня с вана с джакузи и душ кабина с джакузи, две двойни спални с баня с вана с джакузи, един малък, напълно оборудван, кухненски бокс и една просторна дневна стая с изглед към морето, с място за сядане и кът за хранене.


THE MINOS BEACH EXPERIENCE

ПРЕЖИВЯВАНЕТО MINOS BEACH

LOCAL CUSTOMS & FESTIVALS

The “Lato” summer cultural events, the festival of Aghios Nikolaos on December 6, as well as the Resurrection and the burning of Judas on stage in the center of the lake in Aghios Nikolaos. The Resurrection at Toplou Monastery in Vai. The summer cultural events and the Free – Fish Night in October in Elounda. The festival of Metamorphosis on August 6 in Zakros. The cultural events “Kirbia”...

МЕСТНИ ОБИЧАИ И ФЕСТИВАЛИ

Летните културни събития “Лато”, фестивалът на Агиос Николаос, на 6 декември, както и Възкресение Христово и изгарянето на Юда на сцената в центъра на езерото в Агиос Николаос. Възкресението в манастира Toплу, във Ваи. Летните културни събития и безплатната рибна вечер, през октомври, в Елунда. Фестивалът на Метаморфозис на 6 август в Закрос. Културните събития “Кирбиа” ...


AREAS OF INTEREST & EXCURSIONS

ИНТЕРЕСНИ МЕСТНОСТИ И ЕКСКУРЗИИ

ELOUNDA

From Elounda a causeway leads to the island of Spinalonga and the sunken city of Olous. Olous was built on the neck of the land that joins Crete with the peninsula of Spinalonga. Olous was an ancient Greek town in which the statue of Vritomartis once stood. Archaeologists have done very little excavating here but an inscription from the second century B.C. was found referring to an alliance between Olous, Lato, and Knossos indicating the importance of this ancient city. Another inscription of the same era refers to a treaty of Olous with Rhodes.

ЕЛУНДА

Един насип води от Елунда до остров Спиналонга и потъналия град Олус. Олус е построен върху провлака, който съединява Крит с полуостров Спиналонга. Олус е древен гръцки град, в който някога е стояла статуята на Витромартис. Археолозите са извършвали много малко разкопки тук, но по намерен надпис, от втори век пр.н.е., е установено, че е съществувал съюз между Олус, Лато, и Кносос. Находката говори и за значението на древния град Олус. Друг надпис, от същата епоха, се отнася до договор между Олус и Родос.


SPINALOGA

Spinalonga remained Venetian for half a century after the Turkish conquest of Crete and became a refuge for Christians fleeing from the Turks. Finally, in 1715, the Venetians handed over the island to the Turks by a special treaty. In 1903, the Cretan Republic made Spinalonga a colony for the lepers of Crete, that subsequently closed in 1957.


СПИНАЛОГА

Спиналонга остава венецианска в продължение на половин век, след завоюването на остров Крит, и се превръща в убежище за християните, бягащи от турските нашественици. През 1715 г., венецианците предават острова на турците чрез специален договор. През 1903 г., Критската Република превръща Спиналонга в колония за прокажените от остров Крит, която впоследствие затваря през 1957 година.


KRITSA

The village of Kritsa is 8 km southwest of Agios Nikolaos. The area near the village of Kritsa has many attractions to offer. It combines a traditional village setting with several Byzantine churches which rank among the best in the island.


КРИТСА

Селото Критса е разположено на 8 км, югозападно от Агиос Николаос. Районът край селото предлага много атракции. Традиционният селски пейзаж се съчетава с няколко византийски църкви, които са сред най-интересните на острова.


DIKTEON ANDRON

The cave of Dikteon Andron became more important than the cave of Trapeza (also in the Lassithi Plateau) during the Prepalatial Period (2000-1700 B.C.). Its fame continued throughout the Greek times (about 700 B.C.). Many bronze figurines, double axes, rings and broaches have been found and are shown in the Iraklion Museum. The cave consists of two parts: the antechamber is flat and has a length of 42 metres, a width of 19 metres and a height of 6.5 metres. An altar was here and around it were tables for offerings which indicates that the cave was a cult centre from the Minoan Period on. The second part is the main cave and slopes downward leading to the lake and the four chambers at its end. According to the legend, Zeus’ father, Kronos, had sworn to devour all his children to avoid losing his kingdom. Rhea tricked him by giving him a stone to swallow and left Zeus in the Dikteon Cave. Here the goat nymph Amalthia nurtured him and the Kuretes (5 Cretans) protected him. They banged their shields to drown out the baby’s crying.


ДИКТЕОН АНДРОН

Пещерата Диктеон Андрон придобива по-голямо значение от пещерата Трапеза (също на платото Ласити), през периода от 2000 до 1700 пр. Хр, т е в ранната и средната бронзова епоха. Славата и продължава и през гръцките времена (около 700 г. пр.н.е.). Много бронзови фигурки, двойни брадви, пръстени и брошки, открити там, са изложени в музея Ираклион. Пещерата се състои от две части: плоско преддверие с дължина 42 м., широчина 19 м. и височина 6,5 м. Там е имало и олтар с маси за жертвоприношения наоколо, което показва, че след края на минойския период, пещерата е била култов център. Втората част е основната пещера, която завършва със склонове, които водят надолу, до езеро и четири помещения. Според легендата, бащата на Зевс- Кронос се заклел да погълне всичките си деца, за да запази царството си. Неговата жена Реа го измамила, като му дала да погълне камък и оставила Зевс в пещерата Диктеон. Нимфата -коза Амалтея го хранила там и слугите на Реа, (5 критяни), го пазили, като удряли по щитовете си, за да заглушат плача на бебето.

ZAKROS

The Minoan palace of Zakros is near the beach. To the north of the palace is the mountain of Traostalos the site of a Minoan peak sanctuary. Excavations have shown recently that several other Minoan buildings in the form of watch towers were in the mountains nearby. The watch towers were linked with paved paths, and a wall surrounded the whole area, leaving an entrance only from the Zakros Gorge.The drive from Zakros to Kato Zakros offers impressive views of the sea and the coast.


ЗАКРОС

Минойският дворец Закрос е разположен в близост до плажа. На север от двореца е планината Траосталос, където се намира най-голямото минойско светилище. Направени наскоро разкопки показват, че още няколко сгради от минойската епоха, с формата на часовникови кули, са били разположени в планините наоколо. Те били свързани с павирани пътища, а стена ограждала цялата местност, оставяйки вход само откъм клисурата на Закрос. Впечатляващи гледки към морето и брега се разкриват по време на пътуването от Закрос до Като Закрос.


SITIA

Sitia is on the north coast in the bay of Sitia. The harbour accommodates small fishing boats and larger cargo and transport boats as well. Around the harbour there are many restaurants and tavernas as well as coffee shops. In Sitia there was a Neolithic and a Minoan site. In the location Petras, near the town, excavations that started in 1985 and have so far revealed a major Minoan settlement with Palatial-style buildings, fortification walls, and many artefacts. The site was destroyed by an earthquake.

СИТИЯ

Сития е разположена на северния бряг на залива Сития. Пристанището обслужва малки рибарски лодки и големи товарни и транспортни кораби. Около него се намират много ресторанти и таверни, както и магазини за кафе. В Сития са разкрити останки от неолита и минойската епоха. Около местността Петрас, близо до града, разкопки, започнали през 1985 година, разкриват голямо минойско селище, със сгради в разкошен стил, крепостни стени, и много артефакти. Селището е било разрушено от земетресение.

VAI

Vai is 25km east of Sitia, on the east coast of Crete, and is the site of Europe’s only indigenous wild date palm grove. It is perhaps the most frequently visited place in the region.


ВАИ

Ваи е разположен на 25 км. източно от Сития, на източния бряг на остров Крит, и е мястото, където, единствено в Европа, се намира горичка с характерните за региона диви финикови палми. Това може би е най-често посещаваното място в региона.


MALIA ARCHAEOLOGICAL SITE

It is a very important Minoan site that lies on the narrow coastal plain below the Lassithi Plateau on the north coast of Crete.


АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТ МАЛИЯ

Това е много важен обект от минойската епоха, който се намира на тясна крайбрежна равнина, под платото Ласити, на северния бряг на остров Крит.


THE HERAKLION ARCHAEOLOGICAL MUSEUM

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ ИРАКЛИОН

The museum houses the most important collection of Minoan art and artefacts anywhere in the world.

В музея са изложени най-важната колекция и артефакти на минойското изкуство.

KNOSSOS

КНОСОС

Knossos is 5 km southeast of Iraklion. Constructed on a largely man-made hill, Knossos is the largest, most solidly-built and impressive of the island’s Minoan palaces. It had a total area of 22 000 square metres and sustained a population of between 80 000 and 100 000 people.

Кносос е разположен на 5 км. югоизточно от Ираклион. Конструиран, на изкуствен хълм, издигнат от хората, Кносос е най-големият, най-солидно изграден и впечатляващ комплекс от минойски дворци на острова. С обща площ от 22 000 кв.м. той е бил с население наброяващо 80 000 - 100 000 души.


SAMARIA GORGE

The Samaria Gorge is the longest in Europe, with a total length of 18 km. The width of the gorge is 150 metres at its widest to 3 metres at its narrowest. Its status as a national park protects its rare flora and fauna. The walk through the gorge takes between 6 and 8 hours.


ПРОЛОМА САМАРИЯ

Проломът Самария е най-дългият в Европа, с обща дължина 18 км. Ширината му варира от 150 м., в най-широката част, до 3 м. в най-тясната. Той е със статут на национален парк, което защитава рядката флора и фауна. Разходката през дефилето отнема между 6 и 8 часа.


THE UNKNOWN CRETE

НЕПОЗНАТИЯ КРИТ


DOWNUNDER & SEA ADVENTURES

Pelagos Dive Centre has been operating since 1987 and is located in the grounds of the Minos Beach art hotel. It is ideal for all divers, with tideless, calm, warm waters, divable all year round. As well as diving, Pelagos Dive Centre offers a variety of other water sports including dinghy sailing, windsurfing and water-skiing.


МОРСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Pelagos Dive център е в експлоатация от 1987 г. Намира се в района на Aрт хотел Minos Beach. Той е идеален за всички водолази - в залива няма приливи и отливи, водата е спокойна и топла, което създава възможност за целогодишно гмуркане.

Освен гмуркане, Pelagos Dive център предлага и други водни спортове, като ветроходство, уиндсърф и водни ски.

KOLOKITHA - SPINALONGA DAY CRUISE

Departure 10:00 from the harbour of Agios Nikolaos. First stop at “Kri-Kri” island, then we sail to “Kolokitha” island where you can swim or snorkel or just sunbathe enjoying your refreshments. The Byzantine chapel of St. Fockas (over 1000 years old) is open for those wishing to visit it. After we sail to the picturesque fishing village of “Plaka” where there are a number of fish restaurants for those wishing to have lunch. Tour around “Spinalonga” stopping to visit its Venetian fortress and leper colony remains. Return to the port of Agios Nikolaos at 18:00.


ДНЕВЕН КРУИЗ KОЛОКИТА - СПИНАЛОНГА

Тръгване в 10:00 часа от пристанището на Агиос Николаос. Първата спирка е на остров Кри-Кри, след което отплуваме към остров Колокита, където можете да плувате или да се гмуркате или просто да се печете на слънце и да се наслаждавате на освежаващи напитки. Византийският параклис на Св. Фокас, (построен преди повече от 1000 години), е отворен за тези, които искат да го посетят. След това, отплуваме към живописното рибарско селище Плака, където ви очакват множество рибни ресторанти, в случай че желаете да обядвате. Обиколката на Спиналонга предвижда посещение на венецианска крепост и останки от колонията на прокажените. Завръщане на пристанището на Агиос Николаос в 18:00 часа.


MOCHLOS DAY CRUISE

Departure 10:00 from the harbour of Agios Nikolaos. Sail to “Psira” island where you can see the remains of a Minoan village, swim or snorkel in crystal clear waters. Sail to “Mochlos” fishing village where we stop for lunch or just visit the village. Return to the port of Agios Nikolaos at 18:00.


Private skippered cruises are also available (book early to ensure availability). Multi day cruises around Crete or the Aegean Sea upon request. Half day cruises in Mirabello Bay depending on availability.

ДНЕВЕН КРУИЗ ДО МОХЛОС

Тръгване в 10:00 часа от пристанището на Агиос Николаос. Придвижване с кораб до остров “Псира”, където можете да видите останки от село от минойската епоха, да плувате или да се гмуркате в кристално чистите води на залива. Отплуване към рибарското селище Мохлос, където е предвидена спирка за обяд или просто посещение на селото. Завръщане в пристанището на Агиос Николаос в 18:00 часа.

Предлагат се и частни круизи, (които трябва да се запазват предварително, за да се гарантира че ще се осъществят). Круизи, около остров Крит или из Егейско море, в продължение на повече дини, при проявен интерес. Полудневни круизи в залива Мирабело, в случай че е възможно.

MEET & SPUR

Our conference room of 130 m2 offering audio visual services and equipment is ideal for meetings, conferences and presentations. It has a capacity of 100 persons.


СРЕЩИ & ИМПРОВИЗАЦИИ

Нашата конферентна зала, с 130 кв.м. площ, предлага аудио-визуални услуги и оборудване и е идеално място за срещи, конференции и презентации. Тя е с капацитет от 100 души.


LEISURE

СВОБОДНО ВРЕМЕ

At your disposal all day: TV & Video Lounge, free Wi-Fi, 24h room service, laundry service, a tennis court, table-tennis and snooker, baby sitting and doctor (on request).

Inblu stores offering a wide variety of apparel and accessories are located inside all of our bluegr hotels in Crete. Inblu specializes in fashion and is always up to date with the latest styles and trends from around the globe.

През целия ден, на ваше разположение са: залата за TV & Video, безплатен Wi-Fi, 24 часа рум сервиз, тенис корт, маса за тенис на маса и маса за билярд, детска занималня и лекар (по заявка).

Магазините Inblu, предлагащи голямо разнообразие от дрехи и аксесоари са разположени във всички хотели на групата Bluegr в Крит. Inblu е верига магазини, специализирани в областта на модата и е винаги в крак с най-новите стилове и тенденции от цял свят.


ANANEA SPA

“Enjoy life to its fullest; embrace nature with all your senses and reveal the source of all inspiration, the ancient knowledge of life “Ayurveda” that underpins our hospitality philosophy”.

A sense of balance and tranquility, relaxation and inspiration, all come together at Ananea Spa. In our exceptional hotels’ environment our guests have the opportunity to try and evaluate pure, organic, biological, free from artificial colourants, fragrances and petrochemicals preservatives products, through various body and facial treatments. Ancient traditional techniques that nurture body and soul like aromatherapy and Ayurveda, which come from the depths of tradition in China, India, Thailand and Indonesia, make our guide.

AНАНЕА SPA

“Радвайте се на живота, прегърнете природата с всичките си сетива, за да откриете източника на всяко вдъхновение - древното познание за живота, “Аюрведа”, е в основата на нашата философия на гостоприемството”. В Aнанеа SPA център ще получите усещане за баланс и спокойствие, релаксация и вдъхновение. В нашето изключително хотелско обкръжение, гостите ни имат възможността да опитат и оценят чистите, органични, биологични, свободни от изкуствени оцветители, аромати и парабени, процедури за лице и тяло. Ръководят ни древните традиционни техники за подхранване на тялото и душата, като арома-терапията и Аюрведа, произлизащи от дълбините на китайските, индийските, тайландските и индонезийските традиции.

RESTAURANTS & BARS

РЕСТОРАНТИ И БАРОВЕ

LA BOUILLABAISSE

Overlooking the sea is our famous Mediterranean gourmet restaurant ‘La Bouillabaisse’ where guests can have a romantic dinner by the water’s edge.

LA BOUILLABAISSE

В известния ни средиземноморски гурме - ресторант “La Bouillabaisse”, гостите ни могат да се насладят на романтична вечеря над морето.

TERPSIS

Terpsis our Cretan Restaurant, a member of “Chaine des Rotissseurs”, set in our beautiful gardens on the water’s edge with its open air terrace ‘’floating’’ on the Mirabello Gulf, is open every day for lunch. It offers a wide variety of Cretan food, where everything is cooked in the Traditional way with pure Cretan olive oil, herbs grown in the Cretan Mountains, fresh fish and vegetables.

ТЕРПСИС

Критският ресторант Tерпсис, от веригата “Chaine Des Rotissseurs”, разположен в красивите ни градини, на брега на морето, с открита тераса, „плуваща” в залива Mирабело, е отворен всеки ден за обяд. Той предлага голямо разнообразие от критска храна, като всичко е приготвено по традиционен начин с чист критски зехтин и билки, от критските планини, прясна риба и зеленчуци.

DIONYSSOS, IBISCUS & PURE LOUNGE BAR

Dionyssos Bar is a lively place for a coffee, cocktail or snack. Its minimal tones, relaxed atmosphere and excellent service compose an aura of luxury and elegance. Located by the pool, the Ibiscus Bar offers a variety of cold refreshments and ice creams.

ДИОНИСОС, ИБИСКУС & ЛОБИ БАР

Барът Дионисос, Ибискус е оживено място за кафе, коктейли или лека закуска. Неговата тиха музика, спокойна атмосфера и отлично обслужване създава аура на лукс и елегантност. Разположен до басейна, барът предлага разнообразни студени напитки и сладоледи.

BACCHUS & AMBROSIA

Begin your day with a sumptuous breakfast from the rich buffet in the “Bacchus” restaurant.

Breakfast is served from 07.30 to 10.00 hrs.

Choose from a selection of main courses from the daily menu and also enjoy a lavish buffet selection of appetisers, salads, cheese and a rich choice of desserts.

БАКХУС & AМБРОЗИЯ

Започнете деня си с обилна закуска от богатата шведска маса в ресторант “Бакхус”.

Закуската се сервира от 07.30 до 10.00 часа.

Изберете от предлаганите основни ястия на ежедневното меню или се насладете на богата закуска от ордьоври, салати, сирена и множество десерти.

Minos Beach Art Hotel

Ag.Nikolaos,

72 100 Crete, Greece

+30 28410 22345 - 9., Fax. +30 28410 22548

www.minosbeach.com

 

 

 

Условия за ползване

Всички права запазени, регистрирана марка Spa-life.bg

Enira Media LTD

Сайтът е създаден от 2p web design studio